Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Academic

  /  Academic

Priya Mukherjee

Supervisor (M.A, B.Ed)

Sarita Shetye

(M.com, MA, B.Ed)

Harpreet Kaur Bhamra

(M.com,B.ed)

Vadivusermadevi Nadar

(M.com, B.Ed)

Rupali Sankpal

(M.A. B.Ed)

Shivangi Bangera

(M.A. B.Ed.)

Akanksha Adhav

(MSc,B.Ed)

Neha Karle

(Mcom, B.ed)

Shilpa Mishra

(Mcom, B.ed)